PARTNERSKABER PÅ TVÆRS

Hvor finder vi eksemplerne på partnerskaber, når vi ser på tværs af kommune-, landegrænser, brancher eller organisationer? Og hvilken type af partnerskab er det, der opstår, når man bygger bro mellem fagligheder og interesser? Vi kigger på partnerskabets eksempler.

Her på siden kan du blandt andet møde Teatret Madam Bach, der skaber broer mellem kulturelle landegrænser gennem internationale partnerskaber. Få også et indblik i partnerskabets perspektiver med to artikler om projektet Kultur i Fællesskab - et projekt udformet af Den Gamle By Aarhus, Demensliv og en række andre kunst- og kulturaktører. Afslutningsvis kan du søge inspiration i, hvordan udvalgte partnerskaber på tværs af institutioner og organisationer er opstået.

Medvirkende

Illustration af Christian Schrøder, Teaterdirektør hos Madam Bach

CHRISTIAN SCHRØDER
TEATERDIREKTØR, MADAM BACH 

Illustration af Pernille Bach, Kunstnerisk leder hos Madam Bach

PERNILLE BACH, KUNSTNERISK LEDER, MADAM BACH

videointerview med teaterværkstedet MADAM BACH

Teaterværkstedet Madam Bach er et internationalt børneteater med base i Odder. Christian Schrøder og Pernille Bach, der står bag teatret, ønskede at videreudvikle kontakten til det internationale teatermiljø gennem samarbejde, turnévirksomhed og kunstnerisk udveksling. Hør dem her fortælle om deres rolle i EU partnerskabet  “MAPPING- A MAP ON THE AESTHETICS OF PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS”.

PARTNERSKABETS PERSPEKTIVER - delt i to

Siden 2004 har Den Gamle By i Aarhus arbejdet med særlige erindringsforløb for ældre og ældre ramt af demens. I 2012 etablerede museet en særlig lejlighed, som kunne bruges til erindringsformidling. Nu har Den Gamle By i samarbejde med konsulentvirksomheden Demensliv og 5 andre kunst- og kulturhuse udviklet projektet "Kultur i Fællesskab", der skal flytte kunst- og kulturindsatsen ud til mennesker med demens på Region Midtjyllands plejecentre og dermed bygge bro mellem det kulturelle og det sociale område. I sandhed et partnerskab på tværs.

Vigtigt for projektet har været at det skulle indeholde en bred vifte af kunst- og kulturaktører, der er fordelt over hele regionen for at få bredest mulig input til at udvikle og afprøve metoden. Vi har talt med Den Gamle By og Demensliv om partnerskabet og projektet. Få et indblik fra flere sider af samme partnerskab gennem de to artikler i nedenstående.

Kunst- og kulturinstitutioner i "Kultur i Fællesskab": 
Det Grønne Museum, Moesgaard Museum, Foreningen Danske Plejehjemsklovne, Kunstcenter Silkeborg Bad, Nyt Viborg Museum og Den Gamle By. 

 

Et arbejdsbord fyldt med ideer som visualiserer et igangværende partnerskab
Illustration af Maria Tønnersen, Medejer af Demensliv

Medvirkende

MARIA TØNNERSEN, MEDEJER AF DEMENSLIV

Sundhedssektoren styrkes af innovative løsninger på tværs

Manglende midler og ressourcer har længe været et fokuspunkt i sundhedssektoren. Ifølge Maria Tønnersen, medejer af konsulentvirksomheden Demensliv, står man med en udfordring, der kræver udvikling og nye perspektiver. En udfordring, der kan hjælpes på vej af partnerskaber på tværs.
 
At give kunsten til dem, der ikke selv har mulighed for at opsøge den. Sådan lyder bevæggrunden for projektet “Kultur i fællesskab”, der er et samarbejde mellem en række aktører i Region Midtjylland. Fundamentet blev skabt på baggrund af ønsket om at sammenkoble kunsten og kulturen med mennesker, der lider af demens - et særligt museumstilbud, der skal flytte kunst og kultur ind på landets plejehjem. 
 
Bag initiativet står virksomheden Demensliv sammen med 6 kunst- og kulturinstitutioner. Og for Maria Tønnersen, medejer hos Demensliv, har projektet åbnet hendes øjne for de muligheder, der opstår, når man samarbejder på tværs af sektorer. 

“Videnskabeligt ved vi, at kunst og kulturen har en effekt. Og vi kan se, at det ikke er nok kun at kigge på det sundhedsfaglige, men netop er nødt til at søge andre muligheder, og her er kunst- og kulturinstitutioner et spændende sted at kigge hen. At samarbejde med nogen, som tænker så anderledes end vi selv gør, er spændende, udfordrende og virkelig givende. Projektet var aldrig blevet det samme med en monofaglighed,” fortæller Maria Tønnersen og fortsætter:

“Der er i dag et stigende fokus på, hvordan kulturen virker som sundhedsfremmende og forebyggende. Og dem, der har allermest brug for det i vores optik, er mennesker med demens på plejehjem. Problemet er bare, at de ikke selv kan opsøge kulturen. Derfor inviterer vi nu kunst- og kulturinstitutioner ind og udvikler en metode til at formidle her.” 

Partnerskaber skaber fundament for udvikling af sektoren
For Maria Tønnesen handler selve ordet partnerskab om ligeværdighed og udvikling. I et ligeværdigt partnerskab er der plads til, at man er forskellige, men også en forståelse for, at det er den forskellighed, der skaber synergien, og det der gør, at man bliver klogere og udvikler sig - også internt i sektoren.
 
”Inden for det sundhedsfaglige fag, mangler vi ressourcer og mennesker, og derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle os. Vi bliver nødt til at udvide horisonten for ikke at skræmme fx alle potentielle nye sygeplejersker væk. Og det er netop det, det her projekt er et eksempel på, hvor vi har et ansvar for at gøre reklame for vores fag, og vise hvor mange muligheder der er,” fortæller Maria Tønnesen.

“Kultur i fællesskab” løber til slutningen af 2025. 

Om Demensliv 
Demensliv er en konsulentvirksomhed, som startede i 2017 med en drøm om at gøre livet lettere for mennesker i berøring med demens. Virksomheden ønsker at ændre den tilgang, vi har til mennesker med demens og har fokus på at højne den viden, der findes om demens.

Illustration af Anne Marie Rachendorff, Ansvarlig for erindringsformidlingen hos Den Gamle By

Medvirkende

ANNE MARIE RACHENDORFF
ANSVARLIG FOR ERINDRINGSFORMIDLINGEN, DEN GAMLE BY

Med tværfaglig viden udvider vi det danske kulturudbud

I snart 20 år har Den Gamle By i Aarhus arbejdet med formidlingstilbud til borgere ramt af demens. Nu flytter Den Gamle By kulturen ud af huset, når de i samarbejde med Demensliv tager på besøg på Region Midtjyllands plejehjem med “erindringsbesøg”.  Et samarbejde, der for Den Gamle By giver kulturen videre til nye målgrupper, der ikke selv har mulighed for at opsøge den. 

Undersøgelser viser, at et besøg i Den Gamle By kan fremkalde minder hos demensramte, og i minderne kan de demensramte finde deres egen identitet igen. Og med mere end 80 pct. af beboerne på landets plejehjem, der har demens-relaterede problematikker, ser Den Gamle By arbejdet med formidling til demensramte som afgørende. Dog er en stor del ikke i stand til at besøge de danske museer og kulturtilbud. Det ansvar er Den Gamle By nu klar til at påtage sig som en del af projektet “Kultur i fællesskab”.

“Da vi i 2004 indledte arbejdet med at udvikle et formidlingstilbud til borgere ramt af demens, der havde vi et tæt samarbejde med demenskoodinatoren ved Aarhus Kommune, og det, synes jeg, er et godt eksempel på, hvad sådan et tværfagligt samarbejde kan føre til, og det er det samme med projektet her. I samarbejde med Demensliv bidrager vi med hver vores viden, og vi kan lære meget af hinanden. Netop i mødet mellem faggrupper opstår de spændende og nytænkende idéer, og det er her vi kan ramme nye målgrupper” fortæller Anne Marie Rechendorff, der er ansvarlig for erindringsformidling i Den Gamle By. 
 
Projektet indebærer, at Den Gamle By udvikler det konkrete formidlingstilbud, som skal med ud på plejehjemmene. Med udgangspunkt i deres samling producerer museet små kortfilm og udvælger genstande og historier, som tages med. Demensliv er ansvarlig for workshops og undervisning af projektets kulturelle aktører, udvikling af en fælles formidlingsmetode med et demensfagligt afsæt, og så er Demensliv bindeleddet til 10 forskellige plejehjem i regionen. 

Gensidigt output er altafgørende 
For Anne Marie Rechendorff er samarbejdet mellem Den Gamle By og Demensliv særligt vigtigt, fordi begge parter får noget ud af samarbejdet. Gennem samarbejdet får Den Gamle By adgang til en stor målgruppe, som ikke har mulighed for at besøge museet og får sundhedsfaglig viden. Og på samme tid kan kulturen have en stor betydning og bidrage til øget velbefindende for målgruppen.
 
“Demensliv er en interessant samarbejdspartner, fordi de er specialister på så specifikt et sundhedsfagligt område, som vi er interesserede i at arbejde med. Herfra får vi afgørende sundhedsfaglig viden. Demensliv får til gengæld ny viden om kulturområdet, formidlingsformer og hvad kulturen kan også kan bruges til. Det er et samarbejde, der giver viden til og udvikler begge parter. Det er vigtigt,” fortæller Anne Marie Rechendorff. 

Om Den Gamle By 
Den Gamle By er et frilandsmuseum i Aarhus, der blev grundlagt i 1909. Den Gamle By består i dag af 80 historiske huse fra 25 byer over hele landet, og rummer talrige boliger, værksteder, butikker og genstande fra stort set alle byer i Danmark.

Tankebobel

CASESAMLING

Hvordan kan et partnerskab se ud? Hvad kan der komme ud af et partnerskab? Og kan man indgå et partnerskab med alle? Partnerskaber kommer i mange former - både på tværs af fagligheder, kulturer og landegrænser. Nedenfor finder du fire bud på projekter, som er skabt ud fra partnerskaber.

Et puslespil med flere forskellige kultursymboler for at visualisere et partnerskab i kulturen

sange med mødre 

Mange tror, at graviditet og dét at indtræde i moderskabet er ren lykke. Men flere og flere kvinder oplever, at dét at blive mor kan være præget af svære følelser, uro og nedtrykthed. I værste tilfælde kan det føre til en fødselsdepression. Et samarbejde mellem Den Kreative Skole i Silkeborg og World Health Organization (WHO) vil undersøge, om korfællesskaber kan medvirke til at løfte trivsel og velvære hos nybagte mødre. Sammen står de bag projektet Sange med Mødre - også kaldet Music and Motherhood. Med projektet træder musik- og kulturskoler ind i et felt på tværs af kultur og sundhed. Projektet bygger på en undersøgelse, som beror sig på, om korsang kan have positiv effekt på vores helbred og velvære, når disse depressive følelser opstår hos gravide og nybagte mødre. Forskning viser nemlig, at sang øger dine lykkehormoner og sænker stresshormonerne. Foruden sang er kor også med til at skabe et fællesskab hos mødre. Et fællesskab, som synes endnu vigtigere at være en del af, når disse uvelkomne følelser banker på. Partnerskabet med WHO har resulteret i, at Sange med Mødre er gået fra undersøgelsesniveau til et forskningsprojekt, som mødre tilbydes at deltage i. 

En mor der synger til sin baby under projektet sange med mødre

Sommerfugledalen

Sommerfugledalen indgik i Kulturprinsens udviklings- og samskabelsesprojekt NORDLYS, hvor professionelle kunstnere, skolelærere og naturvejledere udviklede fælles metoder til at arbejde tværfagligt med udgangspunkt i FN's Verdensmål. Instruktør Karin Sjöholm, fra teater Hakkehuset i Silkeborg, udviklede sammen med naturvejleder Jan Kjærgaard og Gjern Skole et læringsforløb, som lagde fokus på temaet biodiversitet for skolens 4. klasses elever.

I løbet af en uges tid blev børnene medskabere af og performere i vandreforestillingen Sommerfugledalen, hvor fortællinger om biodiversitet smeltede sammen med koreografier med dansende sommerfugle, syngende vandnymfer, larmende insekter og en digtende harlekin-sommerfugl-konferencier. Elementer fra Jan Kjærgaards naturundervisning transformeres i processen til et kunstnerisk performativt udtryk i form af scener og tableauer i den smukke natur ved Gjern Å.

Instruktør Karin Sjöholm arbejdede i forvejen med sit paraplyprojekt “The Art of Biodiversity”,  hvor hun undersøger, hvordan videnskabelig information om tab af biodiversitet kan gøres mere tilgængeligt gennem kunstens berøring af sanser. Teater Hakkehuset arbejder med udendørsforestillinger, og Kulturprinsen har det regionale netværk, som igangsatte partnerskaberne.

Forestillingen blev vist for andre skolebørn fra Gjern skole og blev æstetisk dokumenteret gennem en video. Se den smukke vandreforestilling herunder eller via linket her (åbner i ny fane) 

Regionale kulturcentre

Maltfabrikken i Ebeltoft, Godsbanen i Aarhus og Slageriet i Holstebro er i fællesskab indgået i et tværregionalt kultursamarbejde - tre kommuner og tre kulturcentre. Samarbejdet er opstået på baggrund af et ønske om at lære af hinandens praksisser og få mere viden om værdien og effekterne af et kulturcenter og dets aktiviteter.

De tre aktører ønsker at skabe et regionalt kulturcenter, der går på tværs af faglige miljøer, kunstneriske genrer og på tværs af erhvervs-, social-, by- og bolig-, sundheds- og kulturpolitik. Samarbejdet skal skabe en dybere forståelse af denne form for tværgående kulturel samfundsudvikling.

Ifølge aktørerne bag er et regionalt kulturcenter en unik størrelse i kulturlandskabet, fordi det befinder sig i et tværfagligt krydsfelt, som spejler borgerens hverdag, der ikke er opbygget i administrative siloer. Partnerskabet har desuden en national agenda, hvor der ønskes at sætte mere fokus på den værdi kulturcentrene allerede skaber, men i mindre grad får anderkendelse for i en national sammenhæng. Formålet er derfor en national diskusion og opmærksomhed på potentialet i at investere i kulturcentrene. Samlet set er det en ny form for kulturelt drevet samfundsudvikling. Læs mere om de tre aktører; Maltfabrikken (åbner i ny fane)Godsbanen (åbner i ny fane)Slageriet (åbner i ny fane)

 

RKC partnerskab logoer fra Slagteriet, Godsbanen og Maltfabrikken

NYHEDSBREV

Vil du have inspiration, ny viden, aktuelle tendenser og konkrete erfaringer fra kulturlivet direkte i din indbakke? Midtjysk Kulturakademi tilbyder gratis, kulturfagligt nørderi og videndeling for alle, der arbejder med kunst og kultur. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

KONTAKT

Tanja Phaff Louring
Projektleder, Midtjysk Kulturakademi
+ 45 51 97 97 28
tanja.louring@ru.rm.dk


Sekretariatet for
Europæisk Kulturregion,

Region Midtjylland
Skottenborg 26

8800 Viborg
info.kulturregion@rm.dk

Presse

Tilgængelighedserklæring

Cookiepolitik

MIDTjysk kulturakademi

Bag Midtjysk Kulturakademi står Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion - det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen

Kommunikationsansvarlig:
Amalie Møller Christensen
amachi@rm.dk
+45 24 75 37 95

midt_logo_i-samarbejde-med-03_sort_cmyk
Europæisk kulturregion logo