KOM I GANG MED PARTNERSKABET

Det kan godt virke lidt uoverskueligt at arbejde i partnerskaber - men det er ikke nødvendigvis så ressourcekrævende, som det lyder, og gevinsterne er ofte store. “Vi vil gerne, men ved ikke, hvordan vi bedst kommer igang” er en kendt bekymring, som går igen. Derfor har vi samlet de bedste råd og platforme, som kan hjælpe med de allerførste skridt mod det gode partnerskab.

Kulturprinsen i Viborg har gjort partnerskaber til ét af deres kerneprodukter, og i nedenstående finder du deres do’s and dont’s. Du finder også en række brugbare links til at arbejde internationalt og finde partnere i udlandet.

Region Midtjylland har igennem mange år arbejdet dedikeret med at skabe og understøtte partnerskaber i det midtjyske kulturliv - blandt andet gennem den regionale kulturpulje. Den fortæller kontorchef Henrik Lodberg om nederst på siden.

10 GODE RÅD til partNerskabet

Hvordan kommer man igang med et partnerskab? Og hvad er vigtigt at huske, når en relation er etableret? Kulturprinsen i Viborg er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet. Ulla Voss Gjesing er centerchef hos institutionen, og hun har hjulpet os med at samle 10 gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med partnerskabet.

Handlenet med forskellige kultursymboler
Illustration af Ulla Voss Gjeseng, Centerchef hos Kulturprinsen i Viborg

Medvirkende

ULLA VOSS GJESING, CENTERCHEF HOS KULTURPRINSEN I VIBORG

1. Vær modig, tålmodig og nysgerrig

Nysgerrighed på dig selv og på de andre er vejen til fælles styrke. Mod er vigtigt for, at du lykkes med et partnerskab. At turde tage chancer, være ærlig og ville udvikle dig selv og hinanden. Tålmodighed er modet til at tåle at møde det nye og det anderledes - om nødvendigt, så hav også mod på at rykke dine grænser.

2. Lav din research

Inden et eventuelt partnerskab etableres, er det vigtigt at undersøge, hvilke partnere, der vil være givende for dig og dit projekt. Jo mindre kendskab du har til en mulig partner, jo vigtigere er researchen - ellers er det blot spild af tid og gode ressourcer. Modsat kan en research også overraske og resultere i, at nye tanker og idéer opstår - og disse er altid velkomne.

3. Gør brug af dit netværk 

"Jeg kan og vil selv" er ikke dit stærkeste kort, for det er ingen skam at efterspørge råd, vejledning og ikke mindst en hjælpende hånd iblandt dit netværk. Det ses ofte, at netværk skaber nye netværk, og via dette kan nye partnerskaber opstå. Vær derfor altid opmærksom på dine nuværende relationer og også deres relationer.

4. Find din partner tidligt

Så tidligt som muligt, faktisk. Det er vigtigt at sige, at det tager tid at etablere gode, givende og stærke partnerskaber. Vær ikke bange for, at din projektidé endnu ikke er helt fastlagt. Partnerskaber kan nemlig bidrage til en personlig og fælles udvikling i processen - og denne kan komme til at spille en stor rolle. Et godt råd er at lede efter partnere med tydelig ledelse - er ledelsen ikke med, vil du finde, at udbyttet fra partneren kan blive mindre - både på kort og på langt sigt.   

5. Find partnere, som ikke ligner dig for meget

I et gensidigt udviklende partnerskab byder man ind med forskellig viden og mangeartede kompetencer. Led efter forskellighed og særlige træk, når du søger partnerskaber. De er med til at skabe mangfoldighed, og denne er vigtig for, hvordan projektidéer og udfordringer gribes an.  

6. Vær flere partnere 

Ingen kan forudsige det uforudsigelige. Eksterne faktorer, såsom lederskifte, ændringer i strategi eller økonomi, kan få betydning for dit partnerskab. Er I flere partnere, vil det sikre jer alle et mere solidt fundament - et fundament, som er vigtigt for, at projektet kan fortsætte. 

7. Den gode start 

Det første møde betyder meget, prioritér det så tidligt som muligt - især gennem en fysisk tilstedeværelse. Det er vigtigt for at kunne mærke, om der kan skabes en relation, som der kan bygges videre på. Du skal gerne kunne mærke en fælles energi, entusiasme og motivation til at skabe det fælles projekt.

8. Definér et fælles værdisæt 

Selvom partnerskaber skal være bygget på mangfoldighed, er det vigtigt, at der er et fælles værdisæt. Brug gerne tid på at få det defineret gennem en åben, faciliteret proces, hvor man får afdækket, hvad er værdifuldt for fællesskabet. Få gerne værdisættet på skrift i en samarbejdsaftale. Det vil være grundlaget for partnerskabet, og dermed også altid muligt at vende tilbage til, hvis uoverensstemmelser skulle opstå. 

9. Alle partnerskaber er forskellige

Selvom fællesnævneren for alle partnerskaber er at skabe det fælles projekt, udvikle en fælles idé eller strategi, så vil du opleve, at alle partnerskaber er forskellige og udvikler sig forskelligt - det kan både skyldes geografi, kultur og værdiskred.  Derfor er det vigtigt at få defineret parternes indbyrdes roller. 

10. Ophævelse er sidste udvej

Man kan være ude for, at kulturen eller organisationen ændrer sig i løbet af ens partnerskab, eller at der opstår en ulighed i form af bidrag eller motivation. Det er ikke unaturligt at blive mødt af interne udfordringer, men er man i et partnerskab, bør det prioriteres højt. Derfor er det vigtigt at turde at gå langt - endda så langt som muligt. Se tilbage på det fælles værdisæt,  og vær villig til at give noget af dig selv og eventuelt i fællesskab turde ændre nogle af værdierne, så I igen kan mødes på et fælles ståsted. Mærk efter, og hvis ikke det er muligt at fortsætte partnerskabet, så husk fortsat respekt for hinanden.

LINKSAMLING: KOM IGANG MED internationalT SAMARBEJDE

I denne linksamling kan du blive ledt videre til relevante platforme, som kan hjælpe dig igang med internationalt kultursamarbejde. Nogle af siderne fungerer som "datingportaler", hvor du ved at skrive dig op kan blive matchet med andre organisationer, som også drømmer om at komme i gang med et projekt i samarbejde med andre.

Kaffekopper, kultur over en kop kaffe

EPALE

EPALE står for Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Følger du linket, kan du udveksle idéer og skabe netværksmuligheder med enkeltpersoner eller organisationer gennem EPALE Partnersøgning. Se og lav søgninger på  EPALE Partnersøgning her (åbner i ny fane)

KultKIT

Partnerbørsen på kultKIT kan hjælpe dig med at finde det perfekte match, hvis du mangler en samarbejdspartner i Tyskland. Både hvis du har idéen, men mangler en partner, eller hvis du selv vil være partner til et projekt. Læs mere eller find en partner på kultKIT (åbner i ny fane)

13 gode råd fra Europæisk Kulturregions Kulturforum 2023

Overskriften for Europæisk Kulturregions politiske topmøde Kulturforum i 2023 var  "Internationalt kultursamarbejde". Her drøftede deltagerne blandt andet, hvilke behov internationale samarbejder kan møde, hvilke pejlemærker, som kan være vigtige at sætte for internationale samarbejder og hvilke værdier, som bør præge samarbejdet med udenlandske partnere. Ud fra drøftelsen er der formuleret 13 gode råd til internationale samarbejder. Find de 13 gode råd fra Kulturforum her (åbner i ny fane)

REGION MIDTJYLLAND: PARTNERSKABER OG UDVIKLING I KULTURLIVET

I Region Midtjyllands kulturindsats arbejder man hver dag med at udvikle og styrke regionens kulturaktører og -institutioner, så samarbejdet om kultur kan styrkes på tværs af kommunerne. Et af initiativerne er den regionale kulturpulje, hvor man kan søge om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter.
Her kan du høre, hvad Henrik Lodberg, kontorchef for Kultur og Uddannelse, Regional Udvikling fortæller om det daglige arbejde. Du kan læse mere om kulturpuljen og finde kontaktoplysninger på Region Midtjyllands kulturkonsulenter her (åbner i ny fane)

 

"Som region arbejder vi med de 19 midtjyske kommuner. Det, i sig selv, danner grobund for og giver anledning til at arbejde i partnerskaber på tværs af kommunegrænserne. En måde, hvorpå vi blandt andet arbejder aktivt med partnerskaber, er ved hvert år at uddele midler via vores kulturudviklingspulje, hvor et godt og engageret partnerskab er et nøglekriterie for at kunne modtage en bevilling. Dette er for at give udviklingsprojekterne de bedste vilkår for at skabe reel udvikling og for at understøtte ambitiøse projekter, som vil nå længere ud end blot sin egen institution, by eller kommune.

Vores konsulenter har dermed berøring med mange projekter med forskellige konstellationer af partnerskaber og står til rådighed for vejledning og sparring, hvis man mangler inspiration til, hvordan man opnår et godt partnerskab for sit projekt."

Henrik Lodberg, kontorchef for Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse, Regional Udvikling, Region Midtjylland

Hjælpende hånd i kulturen

NYHEDSBREV

Vil du have inspiration, ny viden, aktuelle tendenser og konkrete erfaringer fra kulturlivet direkte i din indbakke? Midtjysk Kulturakademi tilbyder gratis, kulturfagligt nørderi og videndeling for alle, der arbejder med kunst og kultur. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

KONTAKT

Tanja Phaff Louring
Projektleder, Midtjysk Kulturakademi
+ 45 51 97 97 28
tanja.louring@ru.rm.dk


Sekretariatet for
Europæisk Kulturregion,

Region Midtjylland
Skottenborg 26

8800 Viborg
info.kulturregion@rm.dk

Presse

Tilgængelighedserklæring

Cookiepolitik

MIDTjysk kulturakademi

Bag Midtjysk Kulturakademi står Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion - det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen

Kommunikationsansvarlig:
Amalie Møller Christensen
amachi@rm.dk
+45 24 75 37 95

midt_logo_i-samarbejde-med-03_sort_cmyk
Europæisk kulturregion logo