På vej mod en digital strategi –
den daglige ledelse

I det fjerde og sidste modul på vores kursusforløb 'Digitalisering Forfra – fra reaktion til strategi' ser vi nærmere på ledelsen og bestyrelsens rolle i en digital omstilling og stiller især skarpt på forandringsledelse som nødvendigt redskab i udviklingsarbejdet.

Her på siden kan du møde Johanne Bugge, rådgiver og forretningsudvikler og vores ekspert på modulet. Vi har samlet hendes hovedpointer om forandringsledelse samt konkrete værktøjer til inspiration.

Mød eksperten

Eksperten på modul 4 er indehaver af Johanne Bugge Experience Consult. Johanne har mange års erfaring med strategi, forretnings- og organisationsudvikling og indgående kendskab til kulturbranchen. Her kan du møde Johanne og høre mere om hendes perspektiv på det at arbejde med digital omstilling i kulturbranchen.

Et opslag på et socialmedie med en megafon som træder ud og spreder kultur, som et symbol på vores stemme i samtalen
Illustration af Johanne Bugge

Navn: Johanne Bugge

Titel: Rådgiver og forretningsudvikler 

Uddannelse/baggrund: Cand.scient.adm

Hvordan arbejder du med digitalisering?
Mit fokus er, hvordan kulturinstitutioner kan anvende digitalisering meget strategisk til at udvikle, effektivisere og professionalisere organisationen indadtil og forretningen udadtil, herunder interne arbejdsgange, opsamling af data for at kunne lave relevante analyser, der øger bevidsthed og knowhow om målgrupper og forretningen samt branding og markedsføring m.m.

Hvad er de 3 vigtigste ting at have fokus på, når man som kulturaktør skal arbejde med digitalisering?

1. Få overblik over hvilke systemer institutionen har p.t, hvilken funktion de har og hvilken data de tilvejebringer. Lav en SWOT-analyse (svagheder, styrker, muligheder og trusler) og brug værktøjerne her på siden til at få overblik over den forandringsproces, I står over for.

2. Gør jer det klart, hvordan digitalisering skal anvendes for at institutionen kan opnå sin vision og nuværende strategi.

3. Lav en delstrategi og handlingsplan for digitalisering, som inddrager bestyrelsen, ledelsen og dine kolleger, så der sker en forankring og et ejerskab til de forandringer, som den øgede digitalisering skal skabe på kort og langt sigt. Brug dit netværk og rådgivere til at kvalificere jeres tanker om tiltag, mål og retning for digitaliseringen.

Hvad er de 3 største no go’s, når man taler digitalisering?

1. Tro ikke at digitalisering bare er noget, vi gør, når vi får tid. Digitalisering er en forandringsproces, som skal ledes og styres bevidst, med klar rolle- og ansvarsfordeling, et prioriteret budget og klar opbakning fra bestyrelse og ledelse.

2. Lad være med at undervurdere, hvor gennemgribende digitaliseringstiltag og -projekter kan være i din organisation. Når I digitaliserer ét sted, så påvirker det typisk også arbejdsgange i organisationen et andet sted. Det kræver god forandringsledelse.

3. Ting tager tid. Digitalisering sker ikke over natten - det griber ind i måden, man tænker og arbejder på i institutionen og det kræver ressourcer og kompetencer.

Hvem anser du som god inspiration og frontløbere inden for digitalisering af kulturområdet?
Kulturområdet har typisk godt fat i, hvordan man ønsker at formidle sin kulturproduktion eller kultur- og naturarven ved hjælp af digitale hjælpemidler. Men der er behov for et endnu større fokus på det potentiale, der er i at arbejde digitalt med dataopsamling og analyse af sin branding og markedsføring, som vil kunne give flere gæster. Med andre ord er der datadrevne mekanismer i attraktionsudvikling, som mange kulturinstitutioner kan have glæde af at dyrke og blive gode til for at få flere og nye gæster.

VærktøjER

Digital omstilling og udvikling kræver god forandringledelse! Også derfor spiller bestyrelsen og ledelsen en central rolle.  Johanne Bugge deler her værktøjer til inspiration og til at komme godt i gang med at stille de rigtige spørgsmål og skabe det fornødne overblik for omstillingen.

Forandringsledelse kan anses som en proces (værktøj 1), hvor der er tydelige roller blandt medarbejderne (værktøj 2). Samtidigt er det vigtigt at se digitaliseringen som en del af hele institutionens forretningsplan (værktøj 3). God fornøjelse! 

Stikdåse med blomster voksenende op fra det, som symbol på digitaliseringens udvikling

Værktøj 1 - Forandringsledelse

Digitalisering er en vigtig proces for en kulturinstitution, og det kræver forandringer – på den gode måde! Brug værktøjet her til at gennemtænke, hvordan du vil gribe processen an. Hver fase er vigtig for at få udviklet og implementeret dit digitaliseringsprojekt.

Visualisering af forandringsledelse i 8 steps

Værktøj 2

Dine kolleger spiller forskellige roller i forandringsprocesser – og også i en proces, hvor I skal være mere digitale i jeres organisation. En sponsor blåstempler projektet og giver adgang til ressourcer i form af timer eller økonomi til digitaliseringsprojektet. En ambassadør arbejder for projektet og er en vigtig fortaler for de relevante initiativer, der skal gøres for, at I bliver mere digitale. Forandringsagenten er den, der går forrest i projektet og har overblik, mål og retning for øje. Interessenterne er typisk alle de medarbejdere, som bliver berørt af de nye forandringer. Hvilke kolleger har hvilken kasket i din organisation? Hvem vil være gode at have med i projektet som ambassadører? Og hvordan kan du på en god måde involvere de øvrige kolleger, så deres viden, erfaringer og behov kommer i spil?

Skabelon med mulighed for at definere de fire roller i forandringsledelse

Værktøj 3

Dette værktøj er godt til at få ord på, hvordan jeres kulturinstitution fungerer som forretning samt hvilke forhold, der vil blive påvirket positivt og hvordan, når I implementerer jeres digitaliseringsprojekter. Sæt så mange ord på som muligt, hvor I står nu, og hvad I ønsker at opnå inden for de forskellige parametre inden for fx ét år.

skabelon til forretningsmodel for kulturinstitioner

NYHEDSBREV

Vil du have inspiration, ny viden, aktuelle tendenser og konkrete erfaringer fra kulturlivet direkte i din indbakke? Midtjysk Kulturakademi tilbyder gratis, kulturfagligt nørderi og videndeling for alle, der arbejder med kunst og kultur. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

KONTAKT

Tanja Phaff Louring
Projektleder, Midtjysk Kulturakademi
+ 45 51 97 97 28
tanja.louring@ru.rm.dk


Sekretariatet for
Europæisk Kulturregion,

Region Midtjylland
Skottenborg 26

8800 Viborg
info.kulturregion@rm.dk

Presse

Tilgængelighedserklæring

Cookiepolitik

MIDTjysk kulturakademi

Bag Midtjysk Kulturakademi står Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion - det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen

Kommunikationsansvarlig:
Amalie Møller Christensen
amachi@rm.dk
+45 24 75 37 95

midt_logo_i-samarbejde-med-03_sort_cmyk
Europæisk kulturregion logo