Hvordan sikrer vi vækstlagenes fremtid?

Hvilket fundament skal fremtidens vækstlag have for at blomstre op, og hvordan sikrer man succes for eksisterende vækstlag? Vi tager fremtidsbrillerne på og undersøger, hvad det egentlig kræver at holde gang i vækstlagene, og hvorfor de er en vigtig investering for kulturen både i og udenfor Danmark.

Her på siden kan du få otte bud til et dynamisk vækstlagsmiljø fra Institut for (X). Du kan også møde Lasse Amstrup fra KRAS og høre mere om, hvordan vækstlag trives der, hvor der er længere mellem kulturtilbud, studiemiljøer og ungehuse. Afslutningsvis tager vi de internationale briller på, når vi i samarbejde med EU-kulturkonsulent Louise Godt ser på, hvilke rammer EU sætter for kulturen, og hvilke initiativer der bliver søsat, når det kommer til kultur og udviklingen af kulturlivet. 

8 anbefalinger til at skabe fremtidens vækstlag

Rapporten ‘Summen af det kreative miljø'(åbner i ny fane) konkluderer, at det er summen af et dynamisk miljø, der giver gode vækstlagsbetingelser. Konklusionen bliver derudover konkretiseret til følgende otte anbefalinger, hvis man ønsker at arbejde for at skabe vækstlag inden for særligt det kunstneriske, entreprenante og kreative område. De følgende indsatsområder udspringer af indsigterne fra Institut for (X) og kan tilpasses ens egen lokale kontekst.

Institut for (X) i Aarhus visualiseret som en boks der kan tilknyttes strøm

1. Tilgængelighed

De fysiske rammer og faciliteterne på og omkring Institut for (X) er i sig selv tilgængelige i midtbyen – i hjertet af Aarhus – hvilket gør det let at komme til dem. Dette skaber en synlighed og formidling til omverdenen, som er vigtig for aktørerne i vækstlaget. Det betyder, at alle kan se og opleve miljøet og føle og mærke på egen krop, hvad det entreprenante, kunstneriske og kulturelle miljø kan byde på. 

2. Community

Institut for (X) beskrives af brugerne som et sted, hvor unge kulturskabere kan komme med gå-på-mod og handlekraft og blive mødt med en åben dør, tillid og ansvar. Tilliden og ansvaret er det, der er med til at give upcoming kulturskabere på Institut for (X) motivationen og tilliden til at gribe og afprøve nye og spæde idéer.

3. Gennemstrømning af talent

Siden begyndelsen i 2009 viser den indsamlede data, at der gennem årene har været en løbende tilstrømning af nye brugere og kreative fagligheder. Den løbende tilstrømning er essentiel for at bevare en relevans og ikke låse sig fast i en form. Det er også denne gennemstrømning af talent, der giver særligt gode vilkår for, at et vækstlag kan opstå. Den indsamlede data viser desuden, at mange af de tidlige brugere forbliver i miljøet, og kombinationen af “gamle” kulturbærere og nye kræfter giver et stærkt læringsmiljø.

4. tværgående krydsbestøvning

Analysens resultater giver et billede af, at Institut for (X) rummer et økosystem af forskellige grader og niveauer af engagement fra det meget uforpligtende, over det hobby- baserede, til vækstlagsaktører og til professionelle udøvere. Samtidigt er det accepteret og indbygget i rammesætningen, at man gerne må bevæge sig på kryds og tværs. Det giver Aarhus en unik mulighed at have hele fødekæden for kreative og kunstneriske talenter i det samme lokale område. Det understøtter i høj grad både unge og voksne i at udfolde og dyrke deres kreative talent.  

 

Som iværksætter har man mange roller og opgaver, dette er visualiseret som en person med mange arme der har gang i hver sin opgave

5. Entreprenørskab og netværk

Miljøet modner de professionelle brugeres evne til at afsøge nye modeller for samarbejde og skabe netværk. Institut for (X)’s samlede ramme synliggør nemlig de udviklingsmæssige og økonomiske muligheder, der ligger i krydsfeltet mellem kunstneriske erhverv og andre erhverv. Udbyttet af at være en del af Institut for (X) er derfor i høj grad, at man i dette miljø kan få de fornødne kompetencer til at bevæge sig videre fra vækstlag til en mere etableret virksomhed.

6. Eksperimenterende kultur

Miljøet og tilgangen, der gennemsyrer hele Institut for (X), har for 65% af de professionelle brugeres vedkommende lært dem at eksperimentere og afprøve nye metoder. I arbejdet for at etablere sin virksomhed er det afgørende med en kultur, hvor man lærer at være modig og kaste sig ud i nye projekter samt at det er okay at fejle, hvis man blot lærer af sine fejl.

7. Internationalt mødested

Institut for (X) bidrager med et af de mest internationalt forbundne kreative miljøer i Aarhus og måske i Danmark. Det er en helt særlig egenskab for stedet som helhed og både det sociale og professionelle fællesskab, at man her tiltrækker og fastholder aktører fra store dele af verden. For vækstlaget skaber det langt lettere adgang til internationale samarbejdsmuligheder, end hvis ikke miljøet omkring Institut for (X) eksisterede.

8. kulturen som drivkraft i bymiljøet

72% af brugerne mener, at Institut for (X) gør Aarhus til en interessant by at bo og arbejde i. Lidt over halvdelen af brugerne i brugerundersøgelsen er helt enige eller delvist enige i, at hvis Institut for (X) ikke eksisterede, var de formodentligt flyttet til en anden by end Aarhus for at udleve deres interesse eller virke. Generelt vidner brugerundersøgelsen om, at Institut for (X) er en kreativ smeltedigel med en altafgørende betydning for det kulturelle og kunstneriske vækstlag i Aarhus. Institut for (X) fastholder lokalt talent og tiltrækker talent udefra.

 

Videointerview med Lasse Amstrup fra KRAS

KRAS er et kompetenceforløb for unge skabt af unge. Projektleder i KRAS, Lasse Amstrup, sætter i videoen her ord på, hvor vigtig en grundsten ‘handlemod’ er, når der skal skabes bæredygtige fællesskaber som KRAS.

Illustration af Lasse Amstrup, projektleder hos KRAS

Medvirkende

LASSE AMSTRUP,
PROJEKTLEDER, KRAS

Illustration af Louise Godt, EU kulturkonsulent

Medvirkende

LOUISE GODT,
EU KULTURKONSULENT

Nye EU-initiativer skal styrke kulturens fundament i Europa

Efter coronakrisens nedlukninger af kulturinstitutionerne i Europa skal nye EU-initiativer nu puste frisk energi i kulturlivet. Louise Godt er EU-kulturrådgiver ved indsatsen Genvej til Europa - et samarbejde mellem Europæisk Kulturregion, Region Midtjylland og Central Denmark EU Office, og ifølge hende er der i EU opstået en erkendelse af kulturens vigtighed og en forståelse af, hvorfor vi skal fodre det kreative erhverv.

Kulturen har en enorm betydning for, hvordan vi opfatter os selv som mennesker, og samtidig for hvordan vi opfatter os som et samlet folk. Det gælder både inden for Danmarks grænser mellem byer og lokalområder, men i høj grad også når vi kigger på tværs af grænserne og ned igennem Europa. Under coronakrisen blomstrede erkendelsen af kulturens vigtighed op - også i EU. 

“Kultur er så vigtigt, når det kommer til at skabe både medmenneskelighed og forståelse på tværs af grænser. Kulturen binder os sammen og forudsætter en stærk sammenhængskraft, når vi står over for nådesløse kampe som den nuværende recession, krigen i Ukraine eller klimakrisen,” fortæller EU-kulturådgiver Louise Godt.

For Louise Godt er et eksempel følgevirkningerne af coronakrisen. Trods en kæmpe mavepuster til det kreative erhverv, da corona-krisen lukkede kulturinstitutioner ned og aflyste koncerter og festivaler, og hvor der ikke var plads til blomstrende vækstlag, har man fra EU's side nu igangsat nye initiativer, der skal danne grobund for en genopblomstring af kulturlivet. 

"I EU er der opstået en erkendelse af, at kulturen kan noget særligt, og at den er vigtig, når vi i Europa taler om at skabe en fælles identitet", siger Louise Godt. 

Det giver anledning til at følge nøje med fra et dansk perspektiv og lade sig inspirere af de nye tiltag, der kan give et skub til vækstlagene. Louise Godt fremhæver særligt tre initiativer:

En visualisering af hvordan kulturen samler os, som et par hænder der holder en by oppe.

1. EIT Culture and Creativity
Det første er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)’s initiativ EIT Culture and Creativity. Et netværk, der skal styrke kreative industrier gennem samarbejder mellem kreative virksomheder, forskning og uddannelse. Gennem de næste syv år vil EIT Culture and Creativity bl.a. styrke kunstnerisk drevet innovation, bidrage til en mere robust og bæredygtig sektor samt styrke anerkendelsen af europæiske værdier og identiteter. Netværket blev skudt igang i starten af 2023 og er planlagt til at strække sig ud over de næste mange år. 

“Initiativet kommer til at være helt afgørende og dagsordensættende for kultur og kreative erhverv de næste mange år. Mange steder i Midtjylland er der allerede helt naturlige samarbejder mellem kulturfolk og uddannelses- og forskningsinstitutioner som VIA University College og Aarhus Universitet med fokus på iværksætteri, og det både kan og skal vi udnytte, når dette store dyr bliver rullet ud i den kommende tid,” siger Louise Godt.

Ordet vækstlag illustreret ved at en gruppe mennesker sammenarbejder for at udvikle og nå frem til nye ideer

2. Culture Moves Europe
For at styrke det fælles kulturliv i Europa står EU i spidsen for fonden Culture Moves Europe.  Med et fondsbudget på €21 millioner fordeler EU puljen ud til omkring 7000 kunstnere og organisationer i årene 2022 til 2025. Med hjælp fra Culture Moves Europe kan kunstnere og kulturelle aktører bevæge sig inden for EU's 40 kreative lande uden at lade sig begrænse af egen økonomi. Legaterne gives til aktører i sektorer såsom arkitektur, design, mode, musik og performance, og som ønsker f.eks at tage på inspirationstur eller et residency-ophold, der kan betragtes som et Erasmus+ ophold i EU. 

“EU har indtil for ganske nylig næsten ikke haft nogle initiativer i forhold til kulturmidler, der var målrettede små institutioner eller enkelte kunstnere. Det er fordi, at man i EU utroligt gerne vil støtte organisationer, og den vidensudveksling, der er imellem dem. Men Culture Moves Europe er et tegn på, at man ser et større behov for at skabe rammerne for de mindre kulturinitiativer også. Det er et super redskab til at udvikle sig selv, sin organisation og kan være afsæt til netop den inspiration, man har brug for til udvikling,” siger Louise Godt.

En person som kravler op af en stige, for at nå nye højder i kulturen

3. Cultural Meal for Europe 
Et andet initiativ, Louise Godt fremhæver, er Cultural Meal for Europe. Bag det står netværket Culture Action Europe og dets medlemmer. Tiltaget er et bidrag til Cultural Deal for Europe-kampagnen, man kan læse mere om her.

Madlavning og mad er et universelt koncept, der bringer mennesker sammen. Det er en verden fuld af metaforer, der er forståelige for et diverst publikum. Madlavning gemmer på kulturelle og sociale identiteter, traditioner, innovation og kulturer. Denne tankegang blev til “kogebogen” 'Cultural Meal for Europe' - en invitation og en opfordring til handling, til at smøge ærmerne op og engagere sig i budskaberne fra initiativet 'Cultural Deal For Europe'. Med udgangspunkt i CDEU-erklæringen er hvert enkelt budskab blevet omdannet til en ret. Hver ret indebærer en beskrivelse, en række “ingredienser”, “tilberedningsmetoder” og et link til selve budskabet fra CDEU-erklæringen.

“Hvis man kigger på det bredere perspektiv, så foregår der en masse lobbyarbejde i Bruxelles, hvor de største kulturnetværk og organisationer arbejder knaldhårdt på at minde EU-politikere og andre med magt om, hvor vigtig kultur er for os alle sammen, vores helbred, vores økonomi og vores fremtid. Europæisk Kulturregion er medlem af det største netværk, Culture Action Europe, som lige nu laver en massiv indsats bl.a. for at sikre gode arbejdsvilkår og -rettigheder i kulturbranchen, og helt overordnet for at sikre, at der afsættes flere midler til kultursektoren i EU. Og det er dét fundament, de fleste EU-initiativer, der handler om kultur, står på," siger Louise Godt.

symposium og udgivelsesfejring af ‘Summen af det kreative miljø’

I forbindelse med udgivelsen af rapporten ‘Summen af det kreative miljø’ inviterede  partnerskabet bag til symposium d. 25 maj 2023 kl. 13.00-16.00 hos Institut for (X) på Godsbanen i Aarhus. Du kan se et par stemningsbilleder og læse mere om arrangementet i invitationen her på siden. 

En gruppe mennesker hjælper en fjerde person nå nye højder ved at holde en stige op

Vi har talt med Jonas Larsen fra Institut for (X), som her giver et kort indblik i nogle af de spørgsmål, som arrangementet kredser om:

Hvordan kan vi blive ved med at understøtte vækstlaget på kulturområdet? 
"Vi skal arbejde langt mere vidensbaseret med udviklingen af vækstlaget. Kulturen er ikke længere begrænset til koncertsalene, og talentmassen er ikke længere begrænset til akademierne. Denne opløsning af begreberne 'vækstlag' og 'kultur', tror jeg ikke, at vi kan gøre så meget ved – men vi kan i det mindste stille os selv spørgsmålet: Hvad er det, vi mener, når vi taler om vækstlaget? Og hvilke succeskriterier kan vi stille for udviklingen? Ved vi, hvad vi taler om? For det andet så skal vi have dokumenteret, hvor store effekter vækstlaget har på samfundet. Vi kan måle på trivsel og livsglæde, vi kan måle på kulturens fastholdelse af arbejdskraft, vi kan måle på metropol-effekter og turisme-tilfredshed osv. Men i bund og grund tror jeg, at det handler om at måle effekten af den periode i folks liv, hvor de beskæftiger sig med det, de har allermest lyst til og prøver at gøre det til en professionel levevej. Sådan oplever jeg i al fald vækstlaget."

Hvad er dine drømme for fremtidens vækstlag?
"Jeg håber, at politikerne forstår, at stramninger i bygningsreglementet og embedsværkets frygt for at blive fyret, hvis de laver dispensationer, har gjort det alt for dyrt at starte op. Vi er simpelthen ved at kvæle de kreative åndehuller i hele landet. Jeg tror bare, at man skal starte med at spørge vækstlaget selv. Institutioner som Institut for (X), Frontløberne og UKH har givet sig selv det benspænd at ville være noget for hele vækstlaget, hvilket sætter os i kontakt med en meget stor del af talentmassen i og omkring Aarhus. Det, vi hører gang på gang, er, at folk mangler plads til fordybelse og frihed til at beskæftige sig med det, der gør dem glade – og så er det vel det, vi skal arbejde på?"

Invitation til symposium og udgivelsefejring

Stemningsbilleder fra Symposium på Institut for (X) d. 25. maj 2023

Billeder: Charlotte Lund Mortensen fra Lund & Lys

Små grupper af mennesker som snakker og har en fælles dialog om vækstlag
Jonas Larsen byder velkommen og fortæller om dagens program, folk lytter engageret
Peter Boesen fra Urban Goods giver en præsentation omkring ’Summen af det kreative miljø’
Stakke med bøgerne udstillet på et bord
Jonas Larsen henvender sig til publikum
En kvinde fra publikum står og fortæller
Der bliver klappet til oplæget
God stemning omkring en madbod, med mad og drikke til deltagerne
Gruppebillede af talere og deltagere til eventet

NYHEDSBREV

Vil du have inspiration, ny viden, aktuelle tendenser og konkrete erfaringer fra kulturlivet direkte i din indbakke? Midtjysk Kulturakademi tilbyder gratis, kulturfagligt nørderi og videndeling for alle, der arbejder med kunst og kultur. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

KONTAKT

Tanja Phaff Louring
Projektleder, Midtjysk Kulturakademi
+ 45 51 97 97 28
tanja.louring@ru.rm.dk


Sekretariatet for
Europæisk Kulturregion,

Region Midtjylland
Skottenborg 26

8800 Viborg
info.kulturregion@rm.dk

Presse

Tilgængelighedserklæring

Cookiepolitik

MIDTjysk kulturakademi

Bag Midtjysk Kulturakademi står Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion - det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen

Kommunikationsansvarlig:
Amalie Møller Christensen
amachi@rm.dk
+45 24 75 37 95

midt_logo_i-samarbejde-med-03_sort_cmyk
Europæisk kulturregion logo